Strona główna/Zalety technologii ultradźwiękowej

Zalety technologii ultradźwiękowej

Szybsza, bezpieczniejsza, czystsza, wydajniejsza, bardziej ekologiczna, dokładniejsza, bardziej przejrzysta… lista jest długa. Technologia ultradźwiękowa stosowana jest w wielu branżach. Nic dziwnego, bowiem niemal żadna inna technologia nie może być używana na tak wiele sposobów z maksymalną precyzją i przejrzystością procesu zgrzewania.

Ultradźwięki są generowane przez wibracje o wysokiej częstotliwości. W rezultacie powstaje energia, która łatwo plastyfikuje tworzywa termoplastyczne. Trwała i szczelna spoina powstaje następnie w krótkim czasie podczas chłodzenia elementów łączonych. W przeciwieństwie do innych procesów, proces ultradźwiękowy – czy to jako zgrzewanie, cięcie, wytłaczanie, uszczelnianie czy zgrzewanie rozcinające – nie powoduje uszkodzenia samego produktu.

Inne zalety w podsumowaniu:

  • Bardzo krótki czas realizacji procesu
  • Ze względu na stosowanie „zimnych” narzędzi zgrzewalniczych technika ta nie powoduje termicznego uszkodzenia elementu lub uszkodzenia te są minimalne
  • Niewielkie zapotrzebowanie na energię w procesie zgrzewania przy wysokiej skuteczności procesu
  • Nie są wymagane żadne rozpuszczalniki i dodatki (bezproblemowy odzysk odpadów)
  • Możliwość różnorodnego ustawienia parametrów zgrzewania pozwala na osiągnięcie stałych, powtarzalnych wyników zgrzewania
  • Istnieje możliwość zgrzewania ze sobą różnych materiałów termoplastycznych
  • Narzędzia do zgrzewania nie nagrzewają się, a dzięki temu proces zostaje zredukowany o czas konieczny na nagrzewania i chłodzenia narzędzi i narzędzia mogą być bardzo szybko wymieniane
  • Brak zagrożenia uszkodzeniami ciała wywołanymi kontaktem z gorącymi komponentami urządzeń i maszyn
  • Krótki czas chłodzenia dzięki ukierunkowanemu, selektywnemu topieniu