Kodeks dostawców firmy MS Ultraschall Technologie GmbH

Zaufanie naszych klientów do naszych innowacji, jakości i niezawodności skłania nas do dążenia do zapewnienia najwyższej jakości usług. W tym celu, jako grupa MS Ultrasonic Technology Group potrzebujemy odpowiednich partnerów na rynku, którzy podzielają naszą pasję i współpracują z nami na co dzień. Dlatego oczekujemy, że nasi dostawcy będą niezawodnie przestrzegać Kodeksu dostawców firmy MS Ultraschall Technologie. Te zasady postępowania i podstawowe wartości obejmują w szczególności (nie wyczerpująco):

  • Zachowanie uczciwej konkurencji
  • Zwalczanie korupcji
  • Unikanie konfliktów interesów
  • Przestrzeganie zasad handlu krajowego i zagranicznego
  • Unikanie dyskryminacji
  • Ochrona danych osobowych
  • Wyeliminowanie pracy dzieci, pracy przymusowej lub obowiązkowa oraz handlu ludźmi
  • Przestrzeganie BHP
  • Prawa ochronne
  • Ochrona środowiska i bezpieczeństwo produktów

Kontakt

Einkauf@ms-ultrasonic.de

Karlstraße 8-20
78549 Spaichingen
Niemcy
Telefon +49 7424-701-0

Do pobrania