Strona główna/Jakość i odpowiedzialność

Jakość i odpowiedzialność

My jako MS Ultrasonic Technology Group mamy zorientowaną na wartości, przejrzystą kulturę korporacyjną. To pokazuje nasze zaangażowanie jako globalnej, prostolinijnej i szanowanej firmy. Sposób, w jaki my jako cała grupa MS Ultrasonic Technology Group, zachowujemy się wobec siebie nawzajem oraz w stosunku do innych osób spoza firmy, jest dla nas bardzo ważny i jest częścią naszego wizerunku własnego w stosunku do wszystkich grup zainteresowanych współpracą z nami.

Odpowiedzialność

Poprzez zrównoważone i odpowiedzialne zarządzanie chcemy być rzetelnym i odpowiedzialnym partnerem dla wszystkich grup zainteresowanych firmą, takich jak klienci, pracownicy i społeczeństwo. Jesteśmy świadomi aspektów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych.

Zrównoważony rozwój jest zatem priorytetem w MS Ultrasonic Technology Group. Postanowiliśmy poddać ocenie naszą inicjatywę dotyczącą zrównoważonego rozwoju przez EcoVadis. Ta procedura ocenia wyniki firmy w zakresie środowiska, pracy i praw człowieka, etyki i zrównoważonych zamówień. Za rok 2018 MS Ultraschall Technologie GmbH otrzymała srebrny medal.

Managementsystem

MS Ultrasonic Technology Group posiada obszerny zakres certyfikatów we wszystkich lokalizacjach.

Od czerwca 2019 r. również według VDA ISA w TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) i uzyskały poziom „poufny”, co świadczy o zaufaniu w przetwarzaniu danych.

Ponadto regularnie przeprowadzane są audyty specyficzne dla klienta. Wewnętrzna optymalizacja i standaryzacja procesów zgodnie z najnowszymi wytycznymi to dla nas rzecz oczywista. Chcemy zagwarantować naszym klientom wydajne, bezpieczne maszyny i usługi.