Strona główna/Inżynieria aplikacji

Inżynieria aplikacji

W laboratorium aplikacji nasz zespół składający się z najlepiej wykształconych ekspertów w dziedzinie ultradźwięków, wykonuje szczegółową analizę wykonalności i serie prób w celu znalezienia optymalnego rozwiązania dla aplikacji naszych klientów.

Centrum kompetencyjne laboratorium ultradźwiękowe

 • Doradzanie przy wyborze odpowiedniego rodzaju i konstrukcji zgrzeiny przez ekspertów w dziedzinie ultradźwięków i techników aplikacji
 • Serie testów na częściach przedseryjnych
 • Studium wykonalności
 • Weryfikacja parametrów procesowych dla idealnego procesu zgrzewalniczego
 • Sprawdzanie szczelności
 • Testy odporności na ciśnienie rozrywające (Burst tests)
 • Termografia
 • Próby rozciągania
 • Cięcia mikrotom spoin
 • Procesy walidacji

SHOWROOM

Tutaj uzyskasz szczegółowy wgląd w możliwości najnowocześniejszych technologii ultradźwiękowych:

 • Przeprowadzanie szkoleń
 • Prezentacja aplikacji
 • Prezentacja spektrum produktowego

Centrum Kompetnecyjne Ettlingen

W dwóch laboratoriach aplikacji oraz laboratorium pomiarowo-analitycznym przeprowadzane są testy, studia wykonalności oraz optymalizacja rozmaitych aplikacji zgrzewalniczych, jak również prowadzona jest własna produkcja – od matryc obrotowych aż po kompletne systemy.

 • Doradztwo techniczne w zakresie zastosowania danej aplikacji zgrzewalniczej
 • Pomoc w projektowaniu matryc obrotowych
 • Prowadzenie studiów wykonalności
 • Próby zgrzewania w celu określenia parametrów procesu
 • Indywidualna optymalizacja procesu
 • Poszukiwanie rozwiązania w przypadku problematycznych aplikacji zgrzewalniczych
 • Weryfikacja wymaganych cech jakościowych (szczelność, porowatość, wytrzymałość)
 • Mikroskopowa analiza zgrzewanych złączy w 3D
 • Wykonywanie serii próbnych i produkcja przedseryjna na naszych maszynach